Over 50 års erfaring

Siden starten i 1964 har Elka Pieterman kontinuerlig vokst til dagens organisasjon. 50 år med erfaring utgjør grunnlaget for den omfattende in-house kunnskapen og ekspertisen. Vi bruker denne kunnskapen til å kontinuerlig bygge fremtiden. Vår og din. Denne måten å tenke på setter oss i stand til å hele tiden etterstrebe effektivitet, gode resultater og gode løsninger.